BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

wtorek, 12 listopada 2019 r.

imieniny: Konrad, Renata

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Ogłoszene naboru na wolne stanowisko

Strona główna » Ogłoszenia o naborze » Ogłoszene naboru na wolne stanowisko

wielkość tekstu:A | A | A

 


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pieczonogach


ogłasza ponowny


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


KSIĘGOWY


Liczba etatów : 1/2I.                   Wymagania niezbędne:


1.      posiadanie obywatelstwa polskiego;

2.      pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych;

3.      niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno skarbowe i przestępstwa popełnione umyślnie.

4.      spełnia jeden z poniższych warunków:

a)         posiada ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,

b)         posiada ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 5 letni staż pracy w zakładach budżetowych,

5.      cieszy się nieposzlakowaną opinią.


II.                Wymagania dodatkowe:


1.      preferowane doświadczenie w pracy związanej z księgowością budżetową;

2.      wiedza i umiejętności w prowadzeniu księgowości komputerowej,

3.      wiedza i umiejętności w prowadzeniu programów finansowo-księgowych,

4.      umiejętność planowania własnej pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, punktualność, sumienność, odpowiedzialność;

5.      znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych,


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1.      prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości;

2.      sporządzanie listy płac, deklaracji podatkowych,

3.      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4.      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym,

5.      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

6.      sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych.IV. Wymagane dokumenty:


1.      życiorys ( CV),

2.      list motywacyjny,

3.      kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,

6.      zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na w/w stanowisku, w przypadku zatrudnienia,

7.      oświadczenia potwierdzające wymagania wymienione w pkt. I ppkt. 1,2,3,

8.      inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacjach.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)


V.           Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Księgowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Pieczonogach" w Publicznej Szkole Podstawowej w Pieczonogach lub przesłać pocztą  na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa , Pieczonogi 32a  , 28 – 220  Oleśnica w terminie do dnia 1 października

2009 r.do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminy.com.pl/olesnica oraz na tablicy informacyjnej w szkole.


Osobą upoważnioną do kontaktu jest Anna Grosicka – dyrektor szkoły.

Tel. 041 37 97 510Oleśnica dnia 17.09.2009 r. Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pieczonogach

mgr Anna Grosicka

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia o naborze.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Dyrektor Publicznej Szkoy Podstawowej w Pieczonogach. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Joanna Skórska. Data wprowadzenia: 2009-09-18 12:47:18.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Skórska. Data publikacji: 2009-09-18 12:47:18.
czytano: 1106 razy, id: 1105
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019