BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

czwartek, 5 grudnia 2019 r.

imieniny: Kryspina, Norbert

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

OBWIESZCZENIE RBiGZ 7624/2/09

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenia decyzje środowiskowe » OBWIESZCZENIE RBiGZ 7624/2/09

wielkość tekstu:A | A | A

                                                                                                Oleśnica 24.09.2009r.

Znak: RBiGZ 7624/2/09

 

 

                                                   Obwieszczenie

                                            o  wszczęciu postępowania

 

  Zgodnie z art. 61 ust.1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm./ oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)

Zawiadamiam ,że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zagospodarowaniu terenu wokół zbiorników małej retencji w Oleśnicy wraz z urządzeniem parku i modernizacją ciągów komunikacyjnych- etap I.”

realizowanego w Oleśnicy gm. Oleśnica na działkach o numerach ewidencyjnych: 188/2,233/4,233/8,233/9,233/10,233/11,383,1177,1277/2,1278/5,1579 oraz mogącego oddziaływać na działki o numerach ewidencyjnych:233/11,239,240,241,366,368,369/1,370/1,371/1,372,373,375,376,377,378,   379,382,384,1277/1,1279,1280,1581,1582.

W ciągu 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica , pokój Nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7 – 15 w dniach od poniedziałku do piątku zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski oraz zapoznać się aktami sprawy. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone dowody i materiały. Uwagi i wnioski można składać w terminie od 24.09.2009r. do 15.10.2009r.

 

                                                        Wójt Gminy Oleśnica

                                                        /-/ mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Obwieszczenia decyzje środowiskowe.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: . Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Joanna Skórska. Data wprowadzenia: 2009-09-28 08:42:28.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Skórska. Data publikacji: 2009-09-28 08:42:28.
czytano: 1303 razy, id: 1106
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019