BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

środa, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Znak: BK/6733/1/11                                                                                                       Oleśnica 2011-01-24

                                          

O b w i e s z c z e n i e

Wójta  Gminy Oleśnica

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu    publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/Dz.UNr.80,poz.717 z p.zm/,  oraz  art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego(jednolity tekst Dz.U z 2000r. Nr.98,poz 1071 z późn. zm.) 

                                  zawiadamiam strony postępowania

 

          że w dniu 2011-01-17 na wniosek; Wójta  Gminy Oleśnica , 28-220 Oleśnica ul. Nadstawie 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  pod nazwą: „ Budowa wodociągu wzdłuż ulicy Wrzosy w Oleśnicy” na działkach o numerach ewidencyjnych : nr 485, 486,516, 517, 518, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 565, 564, 563, 562, 561, 559, 558, 557/2, 557/1, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 550, 630  w Oleśnicy i nr  126 w Wojnowie.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 25.01.2011r. do 07.02.2011r.

W  wyżej wymienionym terminie  w Urzędzie Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski.  Wgląd w akta nieobowiązkowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.                                                                                        

                                                                                                               Wójt                                                                      

                                                                                                      mgr  Leszek Juda                    

 

 

Kategoria główna artykułu to: Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Danuta Czapla. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Joanna Skórska. Data wprowadzenia: 2011-01-24 15:06:56.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Skórska. Data publikacji: 2011-01-24 15:06:56.
czytano: 911 razy, id: 1137
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019