BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

wtorek, 12 listopada 2019 r.

imieniny: Konrad, Renata

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

zawiadomienie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenia decyzje środowiskowe » zawiadomienie

wielkość tekstu:A | A | A

Wójt Gminy

Oleśnica                                                                                                Oleśnica 16.06.2011r.

PZ.OZiŚ.6220.5.2011

                         

                                                ZAWIADOMIENIE

                     O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  ADMINISTRACYJNEGO

    Działając na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz.  U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

                                               zawiadamiam

że w dniu17.06.2011r., na wniosek przedsiębiorcy „Wydobywanie Piasków i Hodowla Ryb”. Jacek Szymański  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża „BRODY II” położonego w obrębie działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 325/2 w miejscowości Brody, gmina Oleśnica, powiat staszowski.

Stosownie do art. 10 K.p.a., strony maja prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego. Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, pokój Nr 5, w godzinach   od 7-15, tel. /41/3774 036. Po upływie 14-dniowego terminu  zawiadomienia należy uznać, iż nastąpiło jego doręczenie.                                                                                                                Uwagi i wnioski można składać  w terminie od 17.06.2011r., do 01.07.2011r.                            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Oleśnica po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach .Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organów.

                                                           Z up. Wójta

                                               mgr inż. Anna Antonik

                                               Kierownik

                                               Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego,

                                               Zamówień Publicznych i Gospodarki Nieruchomościami

            Otrzymują:

1.     Wnioskodawca

2.     Strony postępowania – zgodnie z wykazem stron   załączonych w aktach sprawy

3.     Strona BIP ww.bip.gminy.com.pl/olesnica

4.     Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Oleśnicy

5.     Sołtys sołectwa Brody

 

 

Kategoria główna artykułu to: Obwieszczenia decyzje środowiskowe.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: M.Kalita. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Joanna Skórska. Data wprowadzenia: 2011-06-17 12:13:22.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Skórska. Data publikacji: 2011-06-17 12:13:22.
czytano: 1308 razy, id: 1153
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019