BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 22 listopada 2019 r.

imieniny: Cecylia, Jonatan

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE
 


Znak: PZ.B.6733.3.2011 Oleśnica 2011-06-21

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Oleśnica


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/Dz.UNr.80,poz.717 z p.zm/, oraz art. 49, art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego(jednolity tekst Dz.U z 2000r. Nr.98,poz 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 21.06.2011roku na wniosek; Gminy Oleśnica , 28-220 Oleśnica ul. Nadstawie 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr. ewid. 188/2 położonej w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 22.06.2011r. do 05.07.2011r.

W wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) w godzinach pracy tut.Urzędu można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Kategoria główna artykułu to: Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Wjt Gminy Olenica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Joanna Skórska. Data wprowadzenia: 2011-06-21 14:11:04.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Skórska. Data publikacji: 2011-06-21 14:11:04.
czytano: 882 razy, id: 1156
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019