BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

czwartek, 5 grudnia 2019 r.

imieniny: Kryspina, Norbert

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenia decyzje środowiskowe » obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Wójt Gminy

Oleśnica                                                                                                                           Oleśnica 22.06.2011r.

PZ.OZiŚ.6220.1.2011

 

 

                                                               OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)

Wójt Gminy Oleśnica informuje, że w dniu 21 czerwca 2011r., została wydana decyzja znak: PZ.OZiŚ.6220.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Sufczyce, gmina Oleśnica” polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sufczyce, Oleśnica, Wojnów na działkach o numerach ewidencyjnych

 Obręb : Sufczyce – działki o nr ewidencyjnych/po trasie kanału/

475,481/2,481/3,477/1,477/2,476,625/2,481/1,480/2,316,315,302,462,500/3,429295,296/2,296/1,417/2,595,456,299/1,457,458,460,461/1,461/2,463,464,465, 466,467,468,469,470,321,471,472/1,472/2,473,474,478,479,1000,326/1,326/2, 326/3,482,483,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,341, 346/1,345/1,343/1,339,343/2,342,345/2,346/2,500/3,500/6,348,350,351,352,503/2,504505,353,354/2,355,356/1,356/2,512/2,513,514,515/1,515/2,515/4,516,603605,517,518/,519,520,521,522,523,524/1,599,416,390,391,393,392,627,397,398395,399,400,389,373,552561,560/1,562,606,604,559,558,557,556,555,512/1, 510/1, 510/4, 510/3, 553,511,314/5,314/4,596

Obręb Oleśnica – działki o nr ewidencyjnych/ po trasie kanału/

15,14,419,458,420/1,420/2,420/3,420/4,418,286,285,284,283,282,307,280,279, 480,479,481,438

Obręb Wojnów- działki o nr ewidencyjnych / po trasie kanału/

1,53,52,51

Obręb Strzelce – działka o nr ewidencyjnym/ po trasie kanału/

673

Obręb Sufczyce – działki o nr ewidencyjnych / przyłącza kwalifikowane/

420/1,401/1,400,417/2,595,429,299/1,321,494,345/1,341,343/2,346/2,500/3, 503/2,351,355,605,521,524/1,416,395,401/3,472/2,472/1,471,470,478,476,  480/2,480/1,625/2

Obręb Oleśnica-działki o nr ewidencyjnych/ przyłącza kwalifikowane/

419,418,286,15,14

Obręb Strzelce- działka o nr ewidencyjnym / przyłącza kwalifikowane/

673

Obręb Sufczyce – działki o nr ewidencyjnym / przyłącza niekwalifikowane/

429,295,296/1,296/2,456,299/1,298/1,458,460,314/5,461/1,314/4,463,612,474, 479,475,1000,326/2,487,334,497,498,499,345/1,340,339,343/1,338,342,346/2, 347,348,500/1,500/6,350,502,503/2,352,505,354/1,354/2,355,510/3,417/2,356/1356/2,516, 605,359,517,521,360,361,524/1,363,390,366,365,367/2,368,397,369,399,401/2,398,470,480/4,/477/1477/2,476,481/3,480/1,486,510/4,510/1,511, 512/1,557,514/4,513/3,559,562,560/1,561

Obręb Oleśnica- działki o nr ewidencyjnym / przyłącza niekwalifikowane/

491/1,48,420/1,13,14

Zakres oddziaływania:

- obręb Sufczyce działki o nr ewidencyjnych

470,471,472/1,472/2,473,477/1, 477/2,476,475,478,479,625/1,625/2,481/1,481/2,485,486,480/1,480/2,481/3,480/4,480/5,475,429,595,455,456,457,458,460,461/1,461/2,462,463,464,465,466, 467,468,469,470,471,472/1,472/2,473,474,489,481/1,481/2,482,483,487,488, 490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500/6,500/3,500/1,500/4,501,502, 503/1,503/2,504,505,506,507,508,509,510/3,511,512/2,513,514,515/1,515/2, 515/4,516,603,605,517,518/1,524/2,519,520,518/2,515/3,512/1,510/1,510/4,553596,554,555556,557,558,559,604,606,561,560/1,562,616,521,522,523,524/1, 599,652,410,390,393,391,392,627,394,395,397,396,398,399,400,524/2,401/2, 401/2,401/1,402/1,375,374,373,417/1,372,371,370,369,389,,368,367/2,367/1, 366,365,364,362,363,361,360,359,358,357,614,356/2,356/1,355,354/2,354/1, 353,352,351,417/2,350,348,347,344,609,345/2,346/2,346/1,345/1,343/1,343/2, 342,288,287,341,286,336,337/1,337/2,338,339,340,335,334,333,332,331,330, 329,341,328,327,326/3,326/2,326/1,1000,324,323,322,320,612,321,319,318,317314/4,314/5314/2,316,302,315,301,300,299/1,299/2,298/1,298/2,296/2,295, 296/1

-obręb Oleśnica działki o nr ewidencyjnych

14,13,12,1181,47,46,1640,48,49/1,49/2,50,11,51,52,53,54,68,64/11,64/12,64/2, 64/10,64/9,64/8,419,275,276,277/1,278,279,280,307,282,283,284,285,286,418, 420/4,420/3,420/2,420/1,458,462,461,459,480/5,480/4,481,480,479,478,481, 438

-obręb Wojnów działki o nr ewidencyjnych

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,54,56,57,58,53,50,51,52,55

-obręb Strzelce działki o nr ewidencyjnych

673,877.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Oleśnica w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Odwołania od decyzji można składać w terminie od 22.06.2011r. do 06.07.2011r.

Z dokumentami sprawy oraz wydana decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, pokój Nr 5 lub telefonicznie /41/ 3774036 wew. 24.

                                                                                                                             Z up. Wójta

                                                                                                                             Marianna Poniewierska

                                                                                                                             Sekretarz

Do wiadomości:

1.Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 Kpa.

 

 

Kategoria główna artykułu to: Obwieszczenia decyzje środowiskowe.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: M.Kalita. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Joanna Skórska. Data wprowadzenia: 2011-06-22 13:43:58.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Skórska. Data publikacji: 2011-06-22 13:43:58.
czytano: 1234 razy, id: 1158
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019