BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

wtorek, 20 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bernard, Sabina

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815 do km 1+234 w miejscowości Strzelce i drogi gminnej o nr ew. 291 i 317 od km 1+234 do km 2+034 w miejscowości Sufczyce

 

                                                                                                                                     Oleśnica, 23.05.2013r.

BKŚ.I.271.3.2013

                                                                                    WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

       ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815
  do km 1+234 w miejscowości Strzelce i drogi gminnej o nr ew. 291 i 317
  od km 1+234 do km 2+034 w miejscowości Sufczyce
  ”.

 

 1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROKAM-PIASECZNO”

Marian Wojtas

Piaseczno 84/21-26

27-670 Łoniów

92,31

92,31

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

100,00

100,00

3

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH

Sp. z o.o. w Opatowie

ul. Ćmielowska 4

27-500 Opatów

96,35

96,35

4

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

79,72

79,72

5

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

95,91

95,91

 

 1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 276 506,52 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć 52/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                                     /-/ mgr Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2013-05-23.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2013-05-23 09:09:15.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2013-05-23 09:09:15.
czytano: 1073 razy, id: 1307
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019