BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 30 marca 2020 r.

imieniny: Amelia, Leonard

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew. 1587 i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (ul. Ogrodowa)

                                                                                                                                              Oleśnica, 18.06.2013r.

BKŚ.I.271.4.2013

                                                                                 WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew. 1587 i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (ul. Ogrodowa)”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium: cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROKAM-PIASECZNO”

Marian Wojtas

Piaseczno 84/21-26
27-670 Łoniów

85,10

85,10

2

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

78,58

78,58

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Leżajsk S.A.

ul. Mickiewicza 79
37-300 Leżajsk

100,00

100,00

4

F.U.B BUD-TRANS
Tomasz Wiśniewski

ul. W. Witosa 34
28-130 Stopnica

98,76

98,76

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

i Mostów Leżajsk S.A.

ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 205 129,12 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć 12/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                            

                                                                                                                                           Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                           /-/ mgr Leszek Juda

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2013-06-18.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2013-06-18 11:50:02.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2013-06-18 11:50:02.
czytano: 1400 razy, id: 1314
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020