BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 30 marca 2020 r.

imieniny: Amelia, Leonard

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica

 

                                                                                                                                       Oleśnica, 18.06.2013r.

BKŚ.I.271.5.2013

                                                                           WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium: cena

Łączna liczba punktów

1

EKOM Maciejczyk
Spółka Jawna

ul. Paderewskiego 18
25-004 Kielce

91,73

91,73

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
28-200 Staszów

100,00

100,00

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej

Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 66 660,30 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 30/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

                                                                                                                                           Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                            /-/ mgr Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2013-06-18.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2013-06-18 11:56:00.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2013-06-18 11:56:00.
czytano: 1585 razy, id: 1315
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020