BIP - Urząd Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 19 listopada 2018 r.

imieniny: Elżbieta, Faustyna

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica w roku 2014

 

Oleśnica, 02.04.2014r.

BKŚ.I.271.1.2014

                                                                                                  WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica w roku 2014”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej

Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3

28-200 Staszów

100,00

100,00

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej

Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 126 972,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa 00/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                                  /-/ mgr Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2014-04-02.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2014-04-02 14:07:06.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2014-04-02 14:07:06.
czytano: 1037 razy, id: 1467
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Oleśnica  2018