BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

środa, 22 maja 2019 r.

imieniny: Wiesława, Heleny

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Remont drogi gminnej o nr ewid. 573 i 621 od km 0+000 do km 0+800 w msc. Borzymów

BKŚ.I.271.4.2014                                                                                                                 Oleśnica, 26.05.2014r.

                                                                                              

WSZYSCY WYKONAWCY

   

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

1.   Zamawiający:   Gmina Oleśnica

       ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

2.   Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.   Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej o nr ewid. 573 i 621 od km 0+000 do km 0+800 w msc. Borzymów”.

 

4.   Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp.z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

92,47

92,47

2

PPUH DREW-METAL

Bartłomiej Głuchowski

Mikułowice 119

28-100 Busko-Zdrój

100,00

100,00

3

Różne Roboty Drogowe, Ziemne

i Transport Drogowy

Czesław Kopacz

Huta Stara 56

26-004 Bieliny

 

71,92

71,92

4

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

92,84

92,84

5

Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ

Czesław Sztuk

ul. 1 Maja 1 G

28-131 Solec-Zdrój

41,98

41,98

 

5.   Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

PPUH DREW-METAL Bartłomiej Głuchowski

Mikułowice 119, 28-100 Busko-Zdrój

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 105 325,52 zł (słownie złotych: sto pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 52/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                                       Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                        /-/ mgr Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2014-05-26.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2014-05-26 11:24:15.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2014-05-26 11:24:15.
czytano: 901 razy, id: 1525
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019