BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

środa, 22 maja 2019 r.

imieniny: Wiesława, Heleny

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Oleśnicy wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej

                                                                                                                                    Oleśnica, 04.06.2014r.

BKŚ.I.271.3.2014

WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

1.   Zamawiający:   Gmina Oleśnica

   ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

2.   Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.   Przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Oleśnicy wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej”.

 

4.   Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski

Kłoda, ul. Długa 60

28-236 Rytwiany

84,48

84,48

2

ELKAMEN s.c.

mgr inż. K.Bieszczad, M.Burzawa

ul. Kołłątaja 3/74

28-200 Staszów

100

100

3

Zakład Remontowo-Budowlany

Henryk Szafraniec

Kołaczkowice 99

28-100 Busko-Zdrój

68,74

68,74

4

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA

Grzegorz Leszczyński

Zawada 26

28-230 Połaniec

 

98,53

98,53

5

Usługi Remontowo-Budowlane

Zbigniew Dziuba

ul. Szkolna 31

28-200 Koniemłoty

67,34

67,34

 

5.   Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

ELKAMEN s.c. mgr inż. K. Bieszczad, M. Burzawa

ul. Kołłątaja 3/74, 28-200 Staszów

Cena najkorzystniejszej oferty: 199 181,08 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy sto osiemdziesiąt jeden 08/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                        Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                         /-/ mgr Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2014-06-04.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:10:27.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2014-06-04 14:10:27.
czytano: 1144 razy, id: 1540
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019