BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

środa, 22 maja 2019 r.

imieniny: Wiesława, Heleny

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Gminnego w Oleśnicy

 

Oleśnica, 31.07.2014r.

BKŚ.I.271.10.2014

                                                                                          WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

       Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Gminnego
    w Oleśnicy
    .

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

100,00

100,00

2

Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Szafraniec

Kołaczkowice 99
28-100 Busko-Zdrój

87,73

87,73

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 115 132,98 zł (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy sto trzydzieści dwa 98/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

                                                                                                              Z up. Wójta
                                                                                              /-/ Marianna Poniewierska
                                                                                                          Sekretarz Gminy

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2014-07-31.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2014-07-31 09:43:32.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2014-07-31 09:43:32.
czytano: 1072 razy, id: 1613
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019