BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

wtorek, 16 lipca 2019 r.

imieniny: Eustachy, Marika

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Udzielenie kredytu długoterminowego w 2014 roku w kwocie 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy PLN) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oleśnica

                                                                                                               Oleśnica, 03.11.2014r.

BKŚ.I.271.12.2014

                                                                                              

WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

1.   Zamawiający:   Gmina Oleśnica

       ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

2.   Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.   Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w 2014 roku w kwocie 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy PLN) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oleśnica”.

 

4.   Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

Krakowski Bank Spółdzielczy

ul. Rynek Kleparski 8

31-150 Kraków

77,48

77,48

2

Bank Spółdzielczy w Połańcu

ul. Żapniowska 3

28-230 Połaniec

100

100

 

5.   Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Bank Spółdzielczy w Połańcu

ul. Żapniowska 3, 28-230 Połaniec

 

Stawki i opłaty oferty najkorzystniejszej:

L.p.

Opis pozycji

    Opłata lub stawka

[PLN  lub p.p.]

1.

Koszt prowizji przygotowawczej (zł)

0,00

2.

Marża (p.p.)

1,19

 

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                /mgr/ Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2014-11-03.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2014-11-03 14:16:58.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2014-11-03 14:16:58.
czytano: 1096 razy, id: 1698
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019