BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

wtorek, 16 lipca 2019 r.

imieniny: Eustachy, Marika

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną dla Gminy Oleśnica

Oleśnica, 11.02.2015r.                                                                               BKŚ.I.271.1.2015

WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną dla Gminy Oleśnica”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

cena

Liczba punktów w kryterium: okres gwarancji na ciągnik

Łączna liczba punktów

Pozycja w rankingu

1

Firma Handlowo-Usługowa KISIEL

Górno 88

26-008 Górno

90,00

6,67

96,67

2

2

MOTO-AGROMAX

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Kostomłoty Pierwsze

ul. Kielecka 120

26-085 Miedziana

Góra

87,02

10,00

97,02

1

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

MOTO-AGROMAX

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Kostomłoty Pierwsze, ul. Kielecka 120, 26-085 Miedziana Góra

 

Cena: 278 349,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć 00/100).

Okres gwarancji na ciągnik: 36 miesięcy.

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

               

                                                                                                                              Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                              /-/ mgr Leszek Juda                          

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2015-02-11.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:15:36.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2015-02-11 11:15:36.
czytano: 951 razy, id: 1757
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019