BIP - Urząd Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 19 listopada 2018 r.

imieniny: Elżbieta, Faustyna

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Odnowa miejscowości Oleśnica poprzez zagospodarowanie terenu przy obiektach użyteczności publicznej

                                                                                                                                    Oleśnica, 27.02.2015r.

BKŚ.I.271.2.2015

                                                                                              WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

1.   Zamawiający:   Gmina Oleśnica

  ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

2.   Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.   Przedmiot zamówienia: „Odnowa miejscowości Oleśnica poprzez zagospodarowanie terenu przy obiektach użyteczności publicznej”.

 

4.   Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

cena

Liczba punktów w kryterium: okres gwarancji i rękojmi 

Łączna liczba punktów

Pozycja w rankingu

1

Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Szafraniec

Kołaczkowice 99 28-100 Busko-Zdrój

87,59

5,00

92,59

2

2

„ADMA”

Zakład Remontowo-Budowlany

Marian Adamczyk

ul. Kościuszki 68

28-200 Staszów

95,00

5,00

100,00

1

 

5.   Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany

Marian Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

 

Cena: 369 189,30 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 30/100).

Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy: 60 miesięcy.

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                  Wójt Gminy Oleśnica

                                                             /-/ mgr Leszek Juda      

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2015-02-27.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2015-02-27 10:14:10.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2015-02-27 10:14:10.
czytano: 888 razy, id: 1771
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Oleśnica  2018