BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

niedziela, 19 stycznia 2020 r.

imieniny: Henryka, Mariusz

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Wyłożenie projektu aktualizacji "Programu usuwania azbestu..."

Wójt Gminy

Oleśnica                                                                                                                                           Oleśnica 26.02.2015r.

BKŚ.IV.6220.1.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OLEŚNICA

 

   Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust.1.pkt 11 i pkt.14 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.,poz.1235  późn. zm.))

informuję

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie na lata 2011 – 2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032). Aktualizacja na lata 2015 - 2020”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski do opracowanego dokumentu w Urzędzie Gminy w Oleśnicy pokój Nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. od  godziny 700 – 1500)

w  terminie od dnia 26.02.2015r., do  23.03.2015r.

 

Wnioski i uwagi zgonie z art. 40 ww. ustawy mogą składane w formie pisemnej i ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej .

Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Oleśnica.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                              Wójt

                                                                                                   mgr Leszek Juda

                              

 

 

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2015-02-27.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Kalita. Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:28:50.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Kalita. Data publikacji: 2015-02-27 13:28:50.
czytano: 878 razy, id: 1774
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2015-02-27
Nowa wiadomość
Małgorzata Kalita

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020