BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                  

 

Znak; BKŚ.III.6733.1.2015                                                                                                Oleśnica dnia  2015-07-10

                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

                                                                                                                 

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz.199) oraz art.10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2013 poz.267)

                                                                 Wójt  Gminy Oleśnica

zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ  zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  na rzecz : Grupy EKO Park Sp.z o.o. Al. Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa pod nazwą:  Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia (SN15kV) wraz z linią światłowodu na działkach nr 640/2, 641/2,642/2 położonych w obrębie Pieczonogi(0007) w gminie Oleśnica

Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia  przez :

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

- Starostę Staszowskiego w Staszowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach  nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem,  Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.

 Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 11.07.2015r. do dnia 24.07.2015r.

W terminie 5 dni tj. do dni 29.07.2015r. w  Urzędzie Gminy Oleśnica  (pokój nr.5 ) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy  oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy. 

 

                                                                                                                                                                                                              Wójt

                                                            mgr Leszek Juda                                                                                                                                                               

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2015-07-10.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:21:43.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2015-07-10 12:21:43.
czytano: 1058 razy, id: 1886
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2015-07-10
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020