BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Znak; BKŚ.III.6733.6.2016                                                                                      Oleśnica dnia  2016-08-12                                                                                    

 

                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz.199) oraz art.10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2016 poz.23)

                                                                 Wójt  Gminy Oleśnica

zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ  zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  na rzecz : Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 356017T w miejscowości Oleśnica polegającej na budowie skrzyżowania z drogą gminną na działkach nr 1055, 1061/1 i 1061/2.

Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez :                                                        

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

- Starostę Staszowskiego w Staszowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach – postanowienie znak ŚZMiUW.RB-TE-53.325.2016 z dnia 03.08.2016r., uzgadniające pozytywnie projekt decyzji, Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.

Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 13.08.2016r. do dnia 26.08.2016r.

W terminie 7 dni tj. do dnia 02.09.2016r. w  Urzędzie Gminy Oleśnica  (pokój nr.5 ) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy  oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.       

                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                    mgr Leszek Juda                                                                                   

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2016-08-12.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2016-08-12 09:51:49.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2016-08-12 09:51:49.
czytano: 698 razy, id: 2222
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2016-08-12
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020