BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 13 grudnia 2019 r.

imieniny: Juliusz, Łucja

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica dnia 2017-01-11 Znak; BKŚ.III.6733.9.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz.778) oraz art.10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2016 poz.23) Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz : PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów, którego pełnomocnikiem jest P. Przemysław Chojnacki zam. 25-553 Kielce ul. Klonowa 60/28 dla zadania pod nazwą: : budowa linii kablowej średniego napięcia wraz z wymianą słupa linii SN na części działek nr 712, 705, 704, 742, 759, 871 położonych w miejscowości Borzymów. Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez : - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - Starostę Staszowskiego w Staszowie - Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem. Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 12.01.2017r. do dnia 25.01 .2017r. W terminie 7 dni tj. do dnia 01.02.2017r. w Urzędzie Gminy Oleśnica (pokój nr.5 ) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy. Wójt mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2017-01-11.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2017-01-11 09:15:57.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2017-01-11 09:15:57.
czytano: 677 razy, id: 2332
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2017-01-11
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019