BIP - Urząd Gminy Oleśnica

Strona główna

sobota, 15 grudnia 2018 r.

imieniny: Celina, Nina

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak; BKŚ.III.6733.1.2017 Oleśnica dnia 2017-06-05 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz.199) oraz art.10 §1 ,art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2016 poz.23) zawiadamia się strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz : PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Skarżysko- Kamienna Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko- Kamienna którego pełnomocnikiem jest P. P. Artur Wieloch ul. Przemysłowa 15 A, 28-100 Busko- Zdrój pod nazwą: budowa linii energetycznej napowietrzno- kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej napowietrznej 15/04kV na działkach nr 729 i 879 położonych w miejscowości Strzelce. Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez : - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - Starostę Staszowskiego w Staszowie - Zarząd Dróg Powiatowych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem. Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 06.06.2017r. do dnia 19.06 .2017r. W terminie 7 dni tj.26.06.2017r.) do dnia od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Oleśnica (pokój nr.5 ) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy. Wójt mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2017-06-05.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2017-06-05 12:27:26.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2017-06-05 12:27:26.
czytano: 403 razy, id: 2440
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2017-06-05
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Oleśnica  2018