BIP - Urząd Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 16 listopada 2018 r.

imieniny: Edmund, Maria

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak; BKŚ.III.6733.2.2017 Oleśnica dnia 2017-08-21 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz.199) oraz art.10 §1 ,art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2017 poz.1257 zawiadamia się strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pod nazwą: : Budowa odcinka drogi gminnej nr 356019T Wólka- Oleśnicka – Oleśnica ul. Brzozowa w miejscowości Oleśnica. Inwestycja realizowana zostanie na działce na działce nr 1081. Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez : - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - Starostę Staszowskiego w Staszowie - Zarząd Dróg Powiatowych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach -nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem. Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 22.08.2017r. do dnia 04.09.2017r. W terminie 7 dni tj.11.09.2017r.) do dnia od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Oleśnica (pokój nr.5 ) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy. Wójt mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2017-08-21.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2017-08-21 11:38:43.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2017-08-21 11:38:43.
czytano: 368 razy, id: 2497
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2017-08-21
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Oleśnica  2018