BIP - Urząd Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 16 listopada 2018 r.

imieniny: Edmund, Maria

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica dnia 2017-08-21 Znak; BKŚ.III.6733.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz.778) oraz art.10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2017 poz. 1257) Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz : Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica dla zadania pod nazwą: : Budowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej( działka nr 675 i 662) w miejscowości Oleśnica. WW. inwestycja zostanie zrealizowana na działkach nr 662, 675 i 855. Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez : - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - Starostę Staszowskiego w Staszowie - Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach – postanowienie nr ŚZMiUW.RB.TE.53.502.2017 z dnia 10.08.2017r. uzgadniające pozytywnie projekt decyzji , Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem. Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 22.08.2017r. do dnia 04.09.2017r. W terminie 7 dni tj. do dnia 11.09.2017r. w Urzędzie Gminy Oleśnica (pokój nr.5 ) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy. Wójt mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2017-08-21.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2017-08-21 11:44:21.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2017-08-21 11:44:21.
czytano: 305 razy, id: 2498
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2017-08-21
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Oleśnica  2018