BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Zmiana w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica

BKŚ.III.6720. 1.2017 Oleśnica, dnia 2017- 10-23 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica Na podstawie art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), ogłaszam i zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Oleśnica Uchwały Nr 152/XXV/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica zatwierdzonego Uchwałą Nr 128/XVI/2001 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2001 r. i zmienionego Uchwałą Nr 137/XXII/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 grudnia 2005 r. i Uchwałą Nr 235/XXXIV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 września 2013 r. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana Studium obejmuje określenie uwarunkowań i nowych kierunków rozwoju terenów wydobycia kopalin iłów ceramiki budowlanej w granicach sołectwa Oleśnica, nr ew. działki 917/3. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oleśnica, w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@gminaolesnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16..11. 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski złożone po terminie wyznaczonym do ich składania pozostaną bez rozpatrzenia. Wójt mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2017-10-23.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2017-10-23 10:41:31.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2017-10-23 10:41:31.
czytano: 604 razy, id: 2536
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2017-10-23
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020