BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.

imieniny: Agnieszka, Jarosława

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak; BKŚ.III.6733.4.2017 Oleśnica dnia 2017-12-29 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz.1073) oraz art.10 §1 ,art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2017 poz.1257) zawiadamia się strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce którego pełnomocnikiem jest P. Józef Lizak FHU „Hydroland” ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska pod nazwą: : budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia dn63 PE,L 70,0 wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie na działkach nr 601 i 602 położonych w miejscowości Pieczonogi Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez : - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - Starostę Staszowskiego w Staszowie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72, 25-607 Kielce Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach -nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem. Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 30.12.2017r. do dnia 12.01.2018r. W terminie 7 dni tj.19.01.2018r.) do dnia od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Oleśnica (pokój nr.5 ) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy. Wójt mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2017-12-29.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:08:56.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2017-12-29 13:08:56.
czytano: 353 razy, id: 2603
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2017-12-29
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019