BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica dnia 2018-03-07 BKŚ.III.6733.6.2017-2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz.1073 ze zm.) oraz art.10 §1 ,art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2017 poz.1257) zawiadamia się strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz P4 Sp. o.o ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa, którego pełnomocnikiem jest P. Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4410A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 275/3 w miejscowości Oleśnica. Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez: - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Starostę Staszowskiego w Staszowie - Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 08.03.2018r. do dnia 21.03.2018r. W terminie 7 dni (tj. do 28.03.2018r.) w Urzędzie Gminy Oleśnica (pokój nr.5) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy. Wójt Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-03-07.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2018-03-07 12:12:34.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2018-03-07 12:12:34.
czytano: 443 razy, id: 2631
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-03-07
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020