BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica 2018-03-14 BKŚ.III. 6733. 7. 2018 O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017r. poz.1073), oraz art.49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U z 2017r. poz. 1257) Zawiadamiam strony postępowania że w dniu 2018-03-07 na wniosek : Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1 , 28- 220 Oleśnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż dróg gminnych usytuowanych na działkach nr ewid. 1081 i 1055 w Oleśnicy” Inwestycja realizowana będzie na działkach 1176, 1055, 1081, 1041w miejscowości Oleśnica. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 15.03.2018r. do dnia 28.03 2018r. W terminie 7 dni tj. do dnia 04.04.2018r. w Urzędzie Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) w godzinach pracy tut. Urzędu od 700 do 1500 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wójt mgr Leszek Juda
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-03-14.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2018-03-14 13:54:17.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2018-03-14 13:54:17.
czytano: 376 razy, id: 2647
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-03-14
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020