BIP - Urząd Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 19 listopada 2018 r.

imieniny: Elżbieta, Faustyna

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BKŚ.III.6733.6.2017-2.2018 Oleśnica 2018-04-05 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1257 tj..) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1073) Wójt Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że na wniosek: P4 Sp. o.o ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa, którego pełnomocnikiem jest P. Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa została wydana decyzja znak; BKŚ.III.6733.6.2017-2.2018 z dnia 2018-04-05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą : Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4” STA4410A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 275/3 w miejscowości Oleśnica Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 06.04.2018 roku do dnia 19.04.2018 roku. W ww terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnicy pokój nr. 5 można zapoznać się z treścią decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Oleśnica w terminie do dnia 04.05 .2018r. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z up. Wójta mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-04-05.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:47:26.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2018-04-05 13:47:26.
czytano: 161 razy, id: 2651
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-04-05
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Oleśnica  2018