BIP - Urząd Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 22 października 2018 r.

imieniny: Haliszka, Loda

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica dnia 2018-04-30 BKŚ.III.6733.3.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz.1073 ze zm.) oraz art.10 §1 ,art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2017 poz.1257) zawiadamia się strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej wzdłuż dróg gminnych usytuowanych na działkach nr ewid.. 662, 663, 803 w Oleśnicy. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 662,663, 803, 631. Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez :  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu  Starostę Staszowskiego w Staszowie  Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu – postanowienie KR.ZZŚ.4.4603.293..2018.KG./1819 z dnia 25.04.2018 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji, Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem . Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 01.05.2018r. do dnia 14.05.2018r. W terminie 7 dni (tj. do 21.05.2018r.) w Urzędzie Gminy Oleśnica (pokój nr.5) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy. Z up. Wójta mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-04-30.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:27:35.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2018-04-30 10:27:35.
czytano: 125 razy, id: 2681
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-04-30
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Oleśnica  2018