BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

niedziela, 7 czerwca 2020 r.

imieniny: Ariadna, Jarosław

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BKŚ.III.6733.7.2018 Oleśnica 2018-05-30 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1257 tj..) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1073) Wójt Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że na wniosek: Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica została wydana decyzja znak; BKŚ.III.6733.7.2018 z dnia 2018-05-30 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż dróg gminnych usytuowanych na działkach nr ewid. 1081 i 1055 w Oleśnicy” Inwestycja realizowana będzie na działkach 1176, 1055, 1081, 1041w miejscowości Oleśnica. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 31.05.2018 roku do dnia 13.06.2018 roku. W ww terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnicy pokój nr. 5 można zapoznać się z treścią decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Oleśnica w terminie 14 dni tj. do dnia 27.06.2018r. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z up. Wójta mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-05-30.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:46:22.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2018-05-30 13:46:22.
czytano: 457 razy, id: 2749
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-05-30
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020