BIP - Urząd Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 19 listopada 2018 r.

imieniny: Elżbieta, Faustyna

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica 2018-07-03 BKŚ.III. 6733. 8. 2018 O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017r. poz.1073), oraz art.49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U z 2017r. poz. 1257) Zawiadamiam strony postępowania że w dniu 2018-06-25 na wniosek : Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1 , 28- 220 Oleśnica reprezentowanej przez pełnomocnika P. Aleksandrę Żółtowską EKOWATER Sp. z o.o., Oddział w Bydgoszczy ul. Markwarta 11a/c 85-15 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy na nieruchomości ozn. nr ew. 50 i 51 w obrębie 12 Wojnów w gminie Oleśnica. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 04.07.2018r. do dnia 17.07.2018r. W terminie 7 dni tj. do dnia 24.07.2018r. w Urzędzie Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) w godzinach pracy tut. Urzędu od 700 do 1500 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wójt mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-07-03.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2018-07-03 13:24:37.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2018-07-03 13:24:37.
czytano: 84 razy, id: 2761
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-07-03
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Oleśnica  2018