BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

środa, 12 sierpnia 2020 r.

imieniny: Julian, Lech

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                                                                             Oleśnica 17.09.2018r.

BKŚ.IV.6220.1.2018

 

                                              

                                                               ZAWIADOMIENIE

                                                    o wszczęciu postępowania

Gmina Oleśnica zawiadamia, że zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (t. j. Dz.U.2017.1404  z e zm.) na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na; „ Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce Nr 459 w miejscowości Strzelce, Gmina Oleśnica”. Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy  w Oleśnicy ul. Nadstawie 1,28-220 Oleśnica, pokój Nr 5, w godzinach od 7-15, tel. /41/ 3774036 wew. 24.Po upływie 14-dniowego terminu zawiadomienia należy uznać ,iż nastąpiło jego doręczenie. Wnioski można składać w terminie  od 18.09.2018r., do 01.10.2018r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Oleśnica po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sandomierzu.

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii. Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonywania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organów.                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             Z up. Wójta

                                                                                                                             mgr inż. Anna Antonik

                                                                                                                             KIEROWNIK

                                                                                                                             Referatu Budownictwa, Gospodarki

                                                                                                              Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

1.       Wnioskodawca

2.       Strony postępowania zgodnie z wykazem pozostającym w aktach.

3.       Sołtys sołectwa Strzelce

4.       Strona BIP: www.bip.gminaolesnica.pl

5.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Oleśnicy.

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-09-17.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Kalita. Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:21:14.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Kalita. Data publikacji: 2018-09-17 14:21:14.
czytano: 482 razy, id: 2829
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-09-17
Nowa wiadomość
Małgorzata Kalita

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020