BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

środa, 12 sierpnia 2020 r.

imieniny: Julian, Lech

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica 2018-09-19 BKŚ.III. 6733. 10. 2018 O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017r. poz.1073), oraz art.49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U z 2017r. poz. 1257) Zawiadamiam strony postępowania że w dniu 2018-09-17 na wniosek : Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1 , 28- 220 Oleśnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych oświetlenia drogowego nN0,4 kV na działkach : Etap I – Kępie dz. nr 263/1, 633/1, Etap II – Borzymów dz.nr 865, 842, Etap III - Oleśnica ul. Leśna dz. nr 67,68, Etap IV - Oleśnica ul. Zakościele dz. nr 953, 952/1, 938, 936, Etap V - Oleśnica ul. Stopnicka dz. nr 1114-Oleśnica, dz nr 579- Kępie, Etap VI – Oleśnica ul. Zarzecze, Oleśnica dz.nr 419, Sufczyce dz. nr 480/1, 480/2, 478, 596, Etap VII- Strzelce dz. nr 733, 766, 767, 768, 500, 488, 900, 468/6, 468/7. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 20.09.2018r. do dnia 03.10 .2018r. W terminie 7 dni tj. do dnia 10.10..2018r. w Urzędzie Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) w godzinach pracy tut. Urzędu od 700 do 1500 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.. Z up. Wójta mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-09-19.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:42:12.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2018-09-19 13:42:12.
czytano: 423 razy, id: 2832
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-09-19
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020