BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 28 września 2020 r.

imieniny: Libusz, Wacław

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji9 inwestycji celu publicznego

Oleśnica dnia 2018-11-06 BKŚ.III.6733.10.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz.1073 ze zm.) oraz art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2017 poz.1257 Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pod nazwą: Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych oświetlenia drogowego nN0,4 kV na działkach : Etap I – Kępie dz. nr 263/1, 633/1, Etap II – Borzymów dz.nr 865, 842, Etap III - Oleśnica ul. Leśna dz. nr 67,68, Etap IV - Oleśnica ul. Zakościele dz. nr 953, 952/1, 938, 936, Etap V - Oleśnica ul. Stopnicka dz. nr 1114-Oleśnica, dz. nr 579- Kępie, Etap VI – Oleśnica ul. Zarzecze, Oleśnica dz.nr 419, Sufczyce dz. nr 480/1, 480/2, 478, 596, Etap VII- Strzelce dz. nr 733, 766, 767, 768, 500, 488, 900, 468/6, 468/7. Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez :  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu  Starostę Staszowskiego w Staszowie  Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25- 607 Kielce Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu- nie zajęło stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem. Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25- 607 Kielce nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem., Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 07.11.2018r. do dnia 20.11.2018r. W terminie 7 dni (tj. do 27.11.2018 ) w Urzędzie Gminy Oleśnica (pokój nr.5) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy. Z up. Wójta mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-11-06.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:23:44.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2018-11-06 14:23:44.
czytano: 354 razy, id: 2877
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-11-06
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020