BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

środa, 12 sierpnia 2020 r.

imieniny: Julian, Lech

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica, 2018-12-03 BKŚ.III.6733.10.2018 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz.2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1945) Wójt Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że na wniosek: Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica została wydana decyzja znak; BKŚ.III.6733.10.2018 z dnia 2018-12-03 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych oświetlenia drogowego nN0,4 kV na działkach : Etap I – Kępie dz. nr 263/1, 633/1, Etap II – Borzymów dz.nr 865, 842, Etap III - Oleśnica ul. Leśna dz. nr 67,68, Etap IV - Oleśnica ul. Zakościele dz. nr 953, 952/1, 938, 936, Etap V - Oleśnica ul. Stopnicka dz. nr 1114-Oleśnica, dz nr 579- Kępie, Etap VI – Oleśnica ul. Zarzecze, Oleśnica dz.nr 419, Sufczyce dz. nr 480/1, 480/2, 478, 596, Etap VII- Strzelce dz. nr 733, 766, 767, 768, 500, 488, 900, 468/6, 468/7. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 04.12.2018 roku do dnia 17.12.2018 roku. W ww terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnicy pokój nr. 5 można zapoznać się z treścią decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Oleśnica w terminie do dnia 31.12.2018r. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wójt mgr Leszek Juda
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-12-03.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:45:34.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2018-12-03 13:45:34.
czytano: 341 razy, id: 2905
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-12-03
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020