BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica 2020-01-10 BKŚ.III. 6733. 1 2020 O b w i e s z c z e n i e Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018r. poz.1945 ze zm.), oraz art.49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Zawiadamiam strony postępowania że w dniu 09-01-2020r. na wniosek : Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1 , 28- 220 Oleśnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy na działce nr 1273 obręb ewidencyjny Oleśnica 0006 . Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 11.01.2020r. do dnia 24.01.2020r. W terminie 5 dni tj. do dnia 29.01.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) w godzinach pracy tut. Urzędu od 7:00 do 15:00 można zapoznać sie z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Z up. Burmistrza mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2020-01-10.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:05:31.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2020-01-10 10:05:31.
czytano: 206 razy, id: 3396
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2020-01-10
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020