BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

niedziela, 7 czerwca 2020 r.

imieniny: Ariadna, Jarosław

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica, 2020-03-09 BKŚ.III.6733.1.2020 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że na wniosek: Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica została wydana decyzja znak; BKŚ.III.6733.1.2020 z dnia 2020-03-09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy na działce nr 1273 położonej w miejscowości Oleśnica obręb ewidencyjny Oleśnica 0006 . Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 10.03.2020 roku do dnia 23.03.2020 roku. W ww terminie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pokój nr. 5 można zapoznać się z treścią decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w terminie 14 dni do dnia 06.04.2020r. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2020-03-09.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:34:09.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2020-03-09 14:34:09.
czytano: 102 razy, id: 3440
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2020-03-09
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020