BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

niedziela, 7 czerwca 2020 r.

imieniny: Ariadna, Jarosław

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub;licznego

Oleśnica 2020-03-12 BKŚ.III. 6733. 2 2020 O b w i e s z c z e n i e Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018r. poz.1945 ze zm.), oraz art.49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Zawiadamiam strony postępowania że w dniu 10-03-2020r. na wniosek : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, pełnomocnik Marcin Lizak, FHU Hydroland, 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia, na działkach 955, 917/1, 953, 952/1, 954/1, 952/2, 951, 950, 938, 936, 1012/1, 1011, 982, 1010, 1009, 1008, 1007 położonych w miejscowości Oleśnica, Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 13.03.2020r. do dnia 26.03.2020r. W terminie 5 dni tj. do dnia 31.03.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) w godzinach pracy tut. Urzędu od 700 do 1500 można zapoznać sie z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2020-03-12.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2020-03-12 14:52:01.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2020-03-12 14:52:01.
czytano: 81 razy, id: 3441
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2020-03-12
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020