BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

niedziela, 7 czerwca 2020 r.

imieniny: Ariadna, Jarosław

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica 2020-03-24 BKŚ.III. 6733. 4 2020 O b w i e s z c z e n i e Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020r. poz.293, oraz art.49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Zawiadamiam strony postępowania że w dniu 10.03.2020r. na wniosek : Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1 , 28- 220 Oleśnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BKŚ.III.6733.8.2018 z dnia 2018-09-04 dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 50 i 51, położoną w miejscowości Wojnów, gmina Oleśnica. Zmiana dotyczy: doprecyzowania zapisów decyzji w zakresie parametrów i przeznaczenia planowanych obiektów oraz aktualizacji numerów ewidencyjnych nieruchomości w związku z ich podziałem geodezyjnym Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 25.03.2020r. do dnia 07.04.2020r. W terminie 7 dni tj. do dnia 14.04.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) w godzinach pracy tut. Urzędu od 700 do 1500 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Z up. Burmistrza mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2020-03-24.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:52:53.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2020-03-24 09:52:53.
czytano: 82 razy, id: 3447
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2020-03-24
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020