BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

czwartek, 13 sierpnia 2020 r.

imieniny: Elwira, Hipolit

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica, 2020-03-31 BKŚ.III.6733.1.2020 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 i art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020r. poz.293) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zawiadamia o wydaniu postanowienia znak: BKŚ.III.6733.1.2020 z dnia 31.03.2020r.o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji znak; BKŚ.III.6733.1.2020 z dnia 2020-03-09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy na działce nr 1273 położonej w miejscowości Oleśnica obręb ewidencyjny Oleśnica 0006 . Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 01.04.2020 roku do dnia 14.04..2020 roku. W ww terminie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pokój nr. 5 można zapoznać się z treścią postanowienia. Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w terminie 7 dni tj. do dnia 21.04.2020r. up. Burmistrza mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2020-03-31.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:44:24.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2020-03-31 13:44:24.
czytano: 170 razy, id: 3457
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2020-03-31
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020