BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

czwartek, 1 października 2020 r.

imieniny: Heloiz, Igor

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica 2020-06-03 BKŚ.III. 6733. 6 2020 O b w i e s z c z e n i e Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018r. poz.1945 ze zm.), oraz art.49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Zawiadamiam strony postępowania że w dniu 20-05-21 na wniosek : Dino Polska S.A. ul. Ostrowska 12, 63-700 Krotoszyn, pełnomocnik P. Edwin Urbanowicz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0115T polegająca na wykonaniu chodnika wraz z zarurowaniem rowu (dz.nr. ewid. 1041, 981/1) Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 05.06.2020r. do dnia 18.06.2020r. W terminie 7 dni tj. do dnia 24.06.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) w godzinach pracy tut. Urzędu od 700 do 1500 można zapoznać sie z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Z up. Burmistrza mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2020-06-04.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:40:21.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2020-06-04 14:40:21.
czytano: 118 razy, id: 3501
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2020-06-04
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020