BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

niedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja środowiskowa

Oleśnica 15.07.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica BKŚ.IV. 6220. 2.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.) informuję, że tutejszy Organ wydał decyzję znak: BKŚ.IV.6220.2.2019 dnia 14.07.2020r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia realizowanego na działce o numerze ewid. 642/2, obręb 007 Pieczonogi, gm. Oleśnica planowanego do realizacji przez firmę Sun Venture Sp. z o.o. ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Staszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5, tel. 41 377 40 36 wew. 24, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 7 do 15 w dniach od 16.07.2020r. do 29.07.2020r. Od ww. decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w ciągu czternastu dni licząc od daty doręczenia. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2020-07-15.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Kalita. Data wprowadzenia: 2020-07-15 12:54:28.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Kalita. Data publikacji: 2020-07-15 12:54:28.
czytano: 74 razy, id: 3575
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2020-07-15
Nowa wiadomość
Małgorzata Kalita

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020