BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

niedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica dnia 2020-08-31 BKŚ.III.6733.7.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz. U. z 2020 poz.293) oraz art. 49 art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2020 poz.256) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, pełnomocnik Marcin Lizak, FHU Hydroland, 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17 dla inwestycji pod nazwą : budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia, na działkach nr 1114, 624, 576/8, 579/1, 581/1, 583/1, 585/1, 587/1, 203/3, 204, 202/1, 202/4, 231, 1176, 1633/1, 1633/2, 1635/2, 1635/1, 1634/1 położonych w miejscowości Oleśnica, Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez :  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach -- Starostę Staszowskiego w Staszowie - Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie Zarząd Zlewni ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem., Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie Zarząd Zlewni ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu- Postanowieniem Zn. Sp.: ZS.224.3.238.2020 z dnia 13.08.3020 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych uzgodnił pozytywnie lokalizacje w/w inwestycji celu publicznego w odniesieniu do gruntów leśnych pod warunkiem zlokalizowania inwestycji w pasie gruntu bez drzewostanu( linie oddziałowe, drogi leśne, pasy przeciw pożarowe) lub realizacji za pomocą przewiertu sterowanego- bez wycinki drzewostanu. Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 01.09.2020 r. do dnia 14.09.2020 r. W terminie do 21.09 2020r. ) w Urzędzie Miasta Gminy Oleśnica (pokój nr.5) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy. Z up. Burmistrza mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2020-08-31.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:52:58.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2020-08-31 14:52:58.
czytano: 41 razy, id: 3593
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2020-08-31
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020