BIP - Urząd Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 16 listopada 2018 r.

imieniny: Edmund, Maria

Rejestr zmian

Strona główna » Rejestr zmian

wielkość tekstu:A | A | A

Rejestr zmian

Rejest zmian na stronie z ostatnich 30 dni.

2018-11-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Antonik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Antonik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Antonik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie
Anna Antonik
Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Dodanie załącznika/ załączników
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku szkolnego
Dodanie załącznika/ załączników
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oleśnica za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Dodanie załącznika/ załączników
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie określenia norm zużycie paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Oleśnica
Dodanie załącznika/ załączników
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad korzystania i używania sprzętu eksploatowanego przez Gminę Oleśnica
Dodanie załącznika/ załączników
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok
Dodanie artykułu
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Dodanie artykułu
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku szkolnego
Dodanie artykułu
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oleśnica za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Dodanie artykułu
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie określenia norm zużycie paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Oleśnica
Dodanie artykułu
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad korzystania i używania sprzętu eksploatowanego przez Gminę Oleśnica
Dodanie
Joanna Skórska

2018-11-14
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Antonik
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dodanie
Anna Antonik

2018-11-06
Obwieszczenie
Dodanie
Danuta Czapla
Obwieszczenie
Dodanie załącznika/ załączników
Danuta Czapla
Obwieszczenie
Dodanie
Danuta Czapla
Uchwała Nr 301/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Lalewicz
Uchwała Nr 300/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Oleśnica na lata 2018-2025
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Lalewicz
Uchwała Nr 299/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Lalewicz
Uchwała Nr 298/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oleśnica
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Lalewicz
Protokół Nr XLV/18 z sesji Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 października 2018 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Lalewicz
Uchwała Nr 301/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Lalewicz
Uchwała Nr 300/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Oleśnica na lata 2018-2025
Dodanie artykułu
Katarzyna Lalewicz
Uchwała Nr 299/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica
Dodanie artykułu
Katarzyna Lalewicz
Uchwała Nr 298/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oleśnica
Dodanie artykułu
Katarzyna Lalewicz
Protokół Nr XLV/18 z sesji Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 października 2018 roku
Dodanie artykułu
Katarzyna Lalewicz

2018-10-24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Antonik
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dodanie
Anna Antonik
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Olesnica na 2018 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Joanna Skórska
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Olesnica na 2018 rok
Dodanie
Joanna Skórska

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Oleśnica  2018