Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wyświetl stronę główną » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podtytuł: Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa

 

                                                                                                                                                     Oleśnica, 03.04.2013r.

BKŚ.I.271.1.2013

                                                                           WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: „Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską
    w miejscowości Bydłowa”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlane PRAKTIW Paweł Ramiączek

ul. Domki 3
25-204 Kielce

87,88

87,88

2

Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD” Darowski Adam

Kłoda, ul. Długa 60
28-236 Rytwiany

88,44

88,44

3

Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Rup

Wojnów 31a
28-220 Oleśnica

89,41

89,41

4

Zakład Usług Budowlanych
Paweł Poniewierski

ul. Słowackiego 23
28-100 Busko-Zdrój

94,78

94,78

5

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Partyzantów 22
28-100 Busko-Zdrój

100,00

100,00

6

Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój

Brzeziny
ul. Chęcińska 153
26-026 Morawica

71,46

71,46

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STOS” Szymon Stojanowski

Bilcza
ul. Ściegiennego 124A 26-026 Morawica

72,43

72,43

8

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „BRUKO-BUD” Zygmunt Diakowski

ul. Strzelnicza 27
39-460 Nowa Dęba

odrzucona

odrzucona

9

Przedsiębiorstwo Budowlane „PLEWA” Bartosz Plewa

ul. I. Mościckiego 235 33-100 Tarnów

odrzucona

odrzucona

10

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PLBUD”
Tomasz Darowski

Kłoda, ul. Długa 60
28-236 Rytwiany

odrzucona

odrzucona

11

P.W. „CEZBUD”
Cezary Stachowicz

ul. Górnicza 16/60
26-110 Skarzysko Kamienna

odrzucona

odrzucona

12

FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA

>>VERO<< Szymon Głębicki

ul. Polna 9
27-440 Ćmielów

odrzucona

odrzucona

13

BBG MATERIAŁY BUDOWLANE Spółka z o.o.

ul. A. Mickiewicza 52/25 28-200 Staszów

odrzucona

odrzucona

14

ELKAMEN Mariusz Burzawa

ul. H. Kołłątaja 3/33
28-200 Staszów

odrzucona

odrzucona

15

Zakład Remotowo- Budowlany Zdzisław Gaweł

ul. Kopernika 11
28-100 Busko-Zdrój

70,72

70,72

16

Zakład Remotowo- Budowlany Jarosław Mazur

Rybitwy 56
28-230 Połaniec

odrzucona

odrzucona

17

Zakład Usług Budowlano-Montażowych Katarzyna Kopeć

ul. Polna 30
28-131 Solec-Zdrój

81,64

81,64

18

Zakład Remontowo – Budowlany Jarosław Olesińsk

ul. Sole 11
28-100 Busko-Zdrój

odrzucona

odrzucona

19

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Zbigniew Dziuba

Koniemłoty
ul. Szkolna 31
28-200 Staszów

89,81

89,81

20

F.H.U.P. „BED-BUD”
Robert Bednarski

Koniemłoty
ul. Południowa 2
28-200 Staszów

odrzucona

odrzucona

21

FIRMA HANDLOWA
„DACH-SYSTEM” Józef Frejowski

ul. Toporowskiego 16/5 25-533 Kielce

77,15

77,15

22

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY MAL-BUD
Marek Bąk

ul. T. Kościuszki 72, 28-200 Staszów

86,34

86,34

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 77 000,08 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy 08/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 

                                                                                                                                                Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                                /-/ mgr Leszek Juda


 

Informacje

Rejestr zmian

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.