Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wyświetl stronę główną » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podtytuł: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew. 1587 i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (ul. Ogrodowa)

                                                                                                                                              Oleśnica, 18.06.2013r.

BKŚ.I.271.4.2013

                                                                                 WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew. 1587 i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (ul. Ogrodowa)”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium: cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROKAM-PIASECZNO”

Marian Wojtas

Piaseczno 84/21-26
27-670 Łoniów

85,10

85,10

2

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

78,58

78,58

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Leżajsk S.A.

ul. Mickiewicza 79
37-300 Leżajsk

100,00

100,00

4

F.U.B BUD-TRANS
Tomasz Wiśniewski

ul. W. Witosa 34
28-130 Stopnica

98,76

98,76

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

i Mostów Leżajsk S.A.

ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 205 129,12 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć 12/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                            

                                                                                                                                           Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                           /-/ mgr Leszek Juda

 

Informacje

Rejestr zmian

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.