Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wyświetl stronę główną » Archiwum przetargów » INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podtytuł: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleśnica

 

                                                                                                                          Oleśnica, 11.09.2013r.

BKŚ.I.271.8.2013

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleśnica

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj.: ASTALBET INŻYNIERIA Spółka z o.o., Mikułowice 119, 28-100 Busko-Zdrój Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 oraz zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i jednocześnie oferta najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                                                              

                                                                                                                               Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                 /-/ mgr Leszek Juda

Informacje

Rejestr zmian

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.