Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr 843/5, 842/5, 841/1, 1043/1 w miejscowości Podlesie, gmina Oleśnica".

Gmina Oleśnica ul. Nadstawie1 28-220 Oleśnica BKŚ.IV.6220.2.2020 Oleśnica 20.10.2020r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 10 § 1 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca1960r.(t. j. Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że tut. organ na wniosek: firmy Słoneczko IX Sp. z o.o., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pod nazwą: : Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 5,4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 843/5, 842/5, 841/1, 1043/1 w miejscowości Podlesie, gmina Oleśnica. Z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym w oparciu o który podjęta będzie decyzja, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5, tel. 41 377 40 36 wew. 24, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 7 do 15 w dniach od 21.10.2020r. do 03.11.2020r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o zgromadzone materiały i dowody. Otrzymują : 1. Wnioskodawca. 2. Zainteresowane strony zgodnie z art. 49 Kpa - poprzez obwieszczenie (wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminaolesnica.pl.) 3.Sołtys sołectwa Podlesie- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14 dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia. 4. A/a Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-10-20 14:25

Dodanie artykułu - Małgorzata Kalita

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.