Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Obwieszczenie

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                                                                                Oleśnica dnia 2021-03-17                                                           

BKŚ.III.6733.1.2021                                  

                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz. U. z 2020 poz.293 ze zm.) oraz art. 49 art.10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2020 poz.256 ze zm.)

                                                        Burmistrz Miasta i Gminy  Oleśnica

zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, pełnomocnik Marcin Lizak, FHU Hydroland, 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17

dla inwestycji pod nazwą : budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach nr 982, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 954/2, 954/1,955, 956, 957, 958 położonych w miejscowości Oleśnica.

Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez :                                                          

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

  --    Starostę Staszowskiego w Staszowie

  -     Starostwo Powiatowe Staszów – Geologa Powiatowego

  -    Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu

   

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem,

  Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.,

  Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody polskie, Zarząd Zlewni iw Sandomierzu nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem,

  Starostwo Powiatowe Staszów- Geolog Powiatowy nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.

  Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 18.03.2021 r. do dnia 31.03.2021r.

  W terminie do 07.04.2021r. ) w Urzędzie Miasta Gminy Oleśnica  (pokój nr.5) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy  oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

  Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

   

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                    Z up. Burmistrza

                                                                                                mgr inż. Anna Antonik

                                                                                                          Kierownik

                                                                                      Referatu Budownictwa, Gospodarki

                                                                                 Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-03-17 12:47

Dodanie artykułu - Danuta Czapla

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.