Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Obwieszczenie

Podtytuł: Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa farmy fotowoltaicznej OLEŚNICA 150 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica” w m. Oleśnica, gm. Oleśnica na działce o numerze ewidencyjnym 1115/11

                                                                                                                  Oleśnica dn. 07.07.2021 r.

BKŚ.IV. 6220.4.2021

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zm.) oraz art. 9, art. 10, i art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 735)

informuję, że

tutejszy Organ wydał postanowienie znak: BKŚ.IV.6220.4.2021 dnia 07.07.2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej OLEŚNICA 150 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica”  w m. Oleśnica, gm. Oleśnica na działce o numerze ewidencyjnym 1115/11  planowanego do realizacji przez firmę ALSEVA INNOWACJE S.A. ul. Lindego 7C, 30-148 Kraków, działając za pośrednictwem pełnomocnika – Pani Dagmary Topolskiej, ALSEVA INNOWACJE S.A. ul. S.B. Lindego 7C, 30-148 Kraków.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Staszowie oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1,                           28-220 Oleśnica pokój Nr 5,  tel. 41 377 40 36 wew. 204, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 700 do 1500  w dniach od 09.07.2021 r. do 22.07.2021 r.

Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Oleśnicy, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                                            mgr Magdalena Dziedzic

                                                                                                                Z-ca Kierownika

Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,

Rolnictwa i ochrony Środowiska

Informacje

Rejestr zmian

2021-07-09 14:13

Dodanie artykułu - Danuta Czapla

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.